Ročica BDF podatki
Ročica BDF

RUČICA

 

BDF. Ručica omogućava slobodnu i sigurnu vožnju osobama koje ne mogu koristiti donje ekstremitete, ali imaju punu ili parcijalnu funkciju gornjeg dijela tijela. Koriste ju paraplegičari, tetraplegičari s manjim stupnjem oštećenja, osobe niskog rasta, osobe bez noge/nogu, oboljeli od cerebralne paralize ili multiple skleroze, te svi koji oni koji ne mogu upravljati automobilom zbog smanjene funkcionalnosti nogu.

BDF. Ručica je mehanički ručni upravljač, jednostavna za upotrebu i posve prilagodljiva korisniku - lako se podešava visina ručice, nagib prema konzoli te pomak. Ručica omogućava kontinuirano podešavanje dodavanja gasa i kočenje radi čega je jedinstvena, a korisniku osigurava sigurnu i nadasve ugodnu vožnju.

Ročica BDF podatki